Individuele cv-sessie

Ben jij helemaal klaar voor je volgende loopbaanstap, maar is je cv dat nog niet?

Hoe maak je jouw cv zodanig dat deze helemaal is afgestemd op de baan die jij ambieert? Het komt vaak voor dat mensen zich onvoldoende bewust zijn van wat ze daar allemaal voor ‘in huis hebben‘ en dit dus onvoldoende naar voren laten komen in hun cv. Een belangrijke gemiste kans om uitgenodigd te worden.

Hoe en wat?

Je weet welke soort werk je wilt doen en in welk domein of branche. In een (gratis) telefonische intake stel ik je hier vragen over om samen vast te stellen in hoeverre je dit in kaart hebt.

Door in totaal 3 uur (1 maal 3 uur of 2 maal 1,5 uur) samen je cv door te akkeren en vragen te beantwoorden die ik je stel, komen je bereikte resultaten, expertise, kwaliteiten, talenten, rollen, werkervaring, opleidingen, projecten, (privé)activiteiten in de schijnwerpers te staan, die jij in je cv tot nu toe onderbelicht hebt gelaten en die juist heel erg belangrijk zijn voor de baan die jij zoekt en jou toegevoegde waarde daarvoor.

Door deze cv sessie wordt jij je bewuster van wat jouw expertise is en hoe jij je daarin tot nu toe hebt ontwikkeld, zodat je dit tijdens het sollicitatiegesprek ook goed naar voren kunt brengen. Daarnaast help ik je bij het opstellen van je persoonlijk profiel in relatie tot het werk dat jij ambieert en zoekt. Ook de woorden en termen die daarbij passen (welke door hr managers, recruiters en leidinggevenden worden gebruikt).

Het eindresultaat is een cv en persoonlijk profiel dat gericht is op de baan die jij ambieert.

 

Je Loopbaankoers bepalen – check je loopbaan

Heb jij je loopbaankoers (al) scherp? Weet jij wat jou uiteindelijk drijft en waar je enthousiast van wordt (in je werk), hoe je dat wilt invullen en waar je over 5 tot 10 jaar wilt staan? Wat is nu eigenlijk jouw expertise, waarin ben jij goed en wat voeg jij toe? En hoe sluit jouw eigen loopbaankoers aan op dat van de organisatie waar je werkt of wilt werken? 

Kun jij deze vragen voor jezelf beantwoorden of wordt het tijd om hier eens met een coach bij stil te staan? In de drukte van ons werk en ons leven komen we hier vaak niet of nauwelijks aan toe.  

Het in kaart brengen van je loopbaankoers geeft je een goede basis voor een gesprek met je leidinggevende of hr-adviseur om naar andere rollen en verantwoordelijkheden of functies op zoek te gaan, je werk andere (inhoudelijke) accenten te geven of juist een volgende loopbaanstap te maken. Een heldere persoonlijke koers stelt je in staat om makkelijker keuzes in je loopbaan te maken en hier bewuster mee om te gaan. Het helpt je om zelf sturing te geven aan je loopbaan en deze duurzamer vorm te geven en zo (eerder) je gewenste ambitie te bereiken.

 

 

Organisatieontwikkeling draagt bij aan veerkracht van de organisatie

De huidige tijd vraagt van medewerkers in organisaties dat zij veerkracht en flexibiliteit ontwikkelen om in te spelen en te anticiperen op veranderingen binnen de organisatie (o.a. reorganisaties, het nieuwe werken, strategieaanpassingen, bezuinigingen, etcetera) en buiten de organisatie (o.a.  veranderingen in de markt, regelgeving, etcetera). Voortdurende aandacht is dan nodig voor het ontwikkelen en onderhouden van competenties zoals het omgaan met tegenslag, creativiteit bij het zoeken naar oplossingen, omgevingssensitiviteit, samenwerkingsgerichtheid , kunnen netwerken e.d.

Door continue aandacht te hebben voor individuele ontwikkeling, teamontwikkeling en organisatie brede ontwikkeling en een cultuur die daarbij past (ruimte voor reflecteren, experimenteren, fouten mogen maken, inbreng van en dialoog met medewerkers over mogelijkheden tot verbetering , aanboren en stimuleren eigenaarschap voor eigen ontwikkeling, etc,)  ontstaat gaandeweg een lerende organisatie.