Werkgerelateerde coaching

Coaching wordt steeds vaker ingezet om mensen in hun werk hun kwaliteiten optimaal te laten benutten en te ontwikkelen. Het stelt je in staat nog beter bij te kunnen dragen aan de organisatiedoelen en de functie die je vervult én beter aan te sluiten op je eigen kwaliteiten en drijfveren. Hierdoor vergroot je ook je zelfvertrouwen en kom je beter in je kracht te staan. Zo ontstaat een wederzijds voordeel voor zowel jou als medewerker als de organisatie.

Werkgerelateerde (competentiegerichte) coaching richt zich daarom op je (professionele) ontwikkeling binnen je functie, werk of loopbaan.

Voorbeelden van aanleidingen voor werkgerelateerde coaching:

  • Ik ervaar belemmeringen in mijn functioneren (bijvoorbeeld als teamleider);
  • Ik ervaar onbalans tussen mijn eigen rolopvattingen en werkwaarden met die van de organisatie waarin ik werk;
  • Ik wil mij assertiever opstellen, mijn grenzen beter bewaken of beter met stresssituaties op mijn werk leren omgaan;
  • Ik wil mijn beïnvloedingsvaardigheden vergroten.

Het coachingstraject

Als professioneel coach begeleid ik klanten bij het vergroten van hun zelfinzicht, het verkennen van nieuwe opties voor hun handelen en gedragingen en daarmee aan de slag te gaan.

In een coachingstraject wordt je bewuster van je overtuigingen, kwaliteiten en drijfveren, patronen en belemmeringen en hoe deze van invloed zijn op je gedrag en handelen. Je gaat ontdekken en ervaren hoe je effectiever gedrag kunt vertonen, op andere manieren met een situatie kunt omgaan, competenties verder kunt ontwikkelen en je kernkwaliteiten nog beter kunt inzetten.

Mijn stijl van coachen is betrokken, verbindend, tot diepgang komen, prikkelend en confronterend indien nodig. Daarnaast laat ik je vanuit een ontspannen gevoel de ‘plek der moeite’ opzoeken. Gedurende het traject maak ik gebruik van diverse gesprekstechnieken en methodieken, die ik in kan zetten waar nodig. Zoals bijvoorbeeld oplossingsgerichte coaching, Transactionele Analyse, RET en werken met coachkaarten. Deze zijn erop gericht om je zelfinzicht en oplossingsgericht vermogen te vergroten.

Coaching bij issues waar je in je werk en functie tegen aan loopt, maakt het ook nodig om naar de organisatiecontext te kijken. Bijvoorbeeld welke ruimte heb je binnen de organisatie om ‘vaker nee te zeggen’ of past je gewenste stijl van leidinggeven ook binnen de organisatie? Of, wat vraagt de organisatie van jou en hoe verhoudt zich dat tot je coachvraag? Door het plaatsen van je coachvraag in een bredere context, wint het coachtraject aan effectiviteit.

Bij de afronding van het coachtraject besteden we ook aandacht aan de eindevaluatie. Ook kan ik met je meedenken over het ondersteuning krijgen vanuit je organisatie (leidinggevende of collega’s) na afloop van coachtraject.

Werkwijze werkgerelateerde coaching

Een coachingsessie duurt 1,5 uur. Over het algemeen is een traject van ongeveer 5 tot 8 sessies voldoende om zelf weer verder te kunnen.

We beginnen met een kosteloos intakegesprek waarin we met elkaar kennismaken (dan merk je ook of er een klik is tussen ons), we jouw coachvraag verkennen en concreet maken en ik mijn aanpak als coach met je bespreek. Na dit intakegesprek beslis je of het coachtraject wilt ingaan.

Bij dit gesprek kan ook jouw leidinggevende of HR-adviseur als eventuele opdrachtgever aanwezig zijn als je dat wilt en dat relevant is. Uiteraard zijn de coachgesprekken vertrouwelijk. We maken altijd afspraken over de terugkoppeling naar de opdrachtgever en de manier waarop.

De coachgesprekken vinden plaats op een professionele coachlocatie in Amsterdam en Haarlem en desgewenst op een andere locatie elders in het land.