Je Loopbaankoers bepalen – check je loopbaan

Heb jij je loopbaankoers (al) scherp? Weet jij wat jou uiteindelijk drijft en waar je enthousiast van wordt (in je werk), hoe je dat wilt invullen en waar je over 5 tot 10 jaar wilt staan? Wat is nu eigenlijk jouw expertise, waarin ben jij goed en wat voeg jij toe? En hoe sluit jouw eigen loopbaankoers aan op dat van de organisatie waar je werkt of wilt werken? 

Kun jij deze vragen voor jezelf beantwoorden of wordt het tijd om hier eens met een coach bij stil te staan? In de drukte van ons werk en ons leven komen we hier vaak niet of nauwelijks aan toe.  

Het in kaart brengen van je loopbaankoers geeft je een goede basis voor een gesprek met je leidinggevende of hr-adviseur om naar andere rollen en verantwoordelijkheden of functies op zoek te gaan, je werk andere (inhoudelijke) accenten te geven of juist een volgende loopbaanstap te maken. Een heldere persoonlijke koers stelt je in staat om makkelijker keuzes in je loopbaan te maken en hier bewuster mee om te gaan. Het helpt je om zelf sturing te geven aan je loopbaan en deze duurzamer vorm te geven en zo (eerder) je gewenste ambitie te bereiken.