Effectieve en innovatieve leer- en ontwikkeltrajecten in organisaties

Wat zijn kritische succesfactoren voor de ontwikkeling van effectieve en innovatieve strategieën voor leren en ontwikkelen in organisaties? Welke factoren dragen bij aan een duurzaam effect ervan en aan zelfsturing in leren en ontwikkelen? In 2015 kun je lezen over het onderzoek wat ik hiernaar doe.