Organisatieontwikkeling draagt bij aan veerkracht van de organisatie

De huidige tijd vraagt van medewerkers in organisaties dat zij veerkracht en flexibiliteit ontwikkelen om in te spelen en te anticiperen op veranderingen binnen de organisatie (o.a. reorganisaties, het nieuwe werken, strategieaanpassingen, bezuinigingen, etcetera) en buiten de organisatie (o.a.  veranderingen in de markt, regelgeving, etcetera). Voortdurende aandacht is dan nodig voor het ontwikkelen en onderhouden van competenties zoals het omgaan met tegenslag, creativiteit bij het zoeken naar oplossingen, omgevingssensitiviteit, samenwerkingsgerichtheid , kunnen netwerken e.d.

Door continue aandacht te hebben voor individuele ontwikkeling, teamontwikkeling en organisatie brede ontwikkeling en een cultuur die daarbij past (ruimte voor reflecteren, experimenteren, fouten mogen maken, inbreng van en dialoog met medewerkers over mogelijkheden tot verbetering , aanboren en stimuleren eigenaarschap voor eigen ontwikkeling, etc,)  ontstaat gaandeweg een lerende organisatie.