Ontwerpen en begeleiden leer- en ontwikkeltrajecten

Hand and BlocksHet stimuleren en faciliteren van krachtige leerprocessen in organisaties doe ik door leer- en ontwikkeltrajecten (Learning & Development) vorm te geven die dicht tegen de praktijksituatie aanliggen, combinatie van verschillende leervormen toe te passen en werkvormen te bedenken die uitdagend zijn. Ontwikkeltrajecten zijn bij mij geen blauwdruk maar ontstaan vanuit goede analyse samen met de klant van wat nodig is en wat werkt voor de organisatie.

Voorbeelden  van vraagstukken voor leer- en ontwikkeltrajecten:

  • De klant vraagt van ons een meer adviesgerichte manier van werken; wat vraagt dit in de praktijk van het gedrag en vaardigheden van onze medewerkers?
  • Hoe kunnen we onze medewerkers meer laten handelen vanuit het perspectief van de klant en burger?
  • Hoe geven we handen en voeten aan duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers?
  • Van mijn medewerkers wordt steeds vaker verwacht dat zij een sparringpartner zijn voor onze klanten of partijen in het werkveld; hoe kunnen zij hier handen en voeten aangeven?

Mijn uitgangspunten:

  • Verbinden van de ontwikkeling van medewerkers en management aan het dagelijks werk en de uitdagingen waar de organisatie voor staat;
  • Samen met de doelgroep een ontwikkeltraject vormgeven, zodat het traject goed op hen aansluit en de doelgroep zich ook eigenaar voelt;
  • Afstemming van de organisatieontwikkeling op de organisatiestrategie en performance management;
  • Aansluiten op drijfveren van medewerkers en leidinggevenden.

Leertrajecten geef ik op een manier vorm die aansluit op wat de organisatie beoogt. Wanneer bijvoorbeeld het doel is medewerkers meer zelfsturend te laten werken, komen in het traject interventies terug die zelfsturing stimuleren. Of als de organisatie wil dat medewerkers klant- en vraaggericht gaan werken, dan dient die vraaggerichte aanpak ook in het leertraject terug te komen.

Ontwikkelen van krachtige leerinterventies

In de leer- en ontwikkeltrajecten die ik ontwerp komen verschillende interventies en begeleidingsvormen voor. Bijvoorbeeld: leren on the job, werken met urgente vraagstukken, coachen of intervisie in combinatie met het gezamenlijk werken aan opdrachten in de eigen praktijk (concrete vraagstukken waarmee professionals aan de slag gaan), simulaties en nog andere krachtige vormen zoals appreciative inquiry (methode voor organisatieverandering en ontwikkeling uitgaande van leren op basis van successen en te versterken wat al werkt). De basis is steeds het gezamenlijk ervaren, doen en reflecteren.

Tijdens het leertraject ervaren medewerkers al wat de verandering in werkwijze en gedrag in hun eigen praktijk betekent. Ze ervaren waar ze afscheid van moeten nemen,  wat nieuw (en soms spannend) voor ze is en ze ervaren wat het de klant en henzelf oplevert. Reflectie op persoonlijke ervaringen en vragen helpt hen daarbij. Daarom zet ik waar nodig intervisie in om individuele medewerkers en teams te ondersteunen in het nieuwe gedrag en manier van werken echt in de praktijk te brengen.

Benieuwd naar wat dit voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met mij op.

Werkwijze leer- en ontwikkeltrajecten

Samen met de opdrachtgever en andere betrokkenen stel ik in de intake de uitgangspunten voor het leer- en ontwikkeltraject vast die passen bij de vraag en situatie van de opdrachtgever. Op basis van de intake maak ik een plan van aanpak voor het traject. Tijdens het traject staan we stil bij de opbrengsten tot dan toe en of er bijstelling nodig is.

Benieuwd naar wat dit voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met mij op.