Talentontwikkeling en professionalisering

Iedereen gebruikt in zijn werk een aantal competenties, talenten en kwaliteiten die men op dat moment nodig heeft. Om goed te blijven functioneren in een veranderende omgeving en te voldoen aan veranderende eisen die het werk met zich meebrengt is het essentieel dat medewerkers zich blijven ontwikkelen.

Ik ondersteun organisaties en medewerkers hierin door hen te begeleiden bij hun talent- en professionele ontwikkeling.

Rollenontwikkeling voor versterken kracht van medewerkers en organisatie

talentontwikkelingWelke talenten en rollen zijn er in jouw organisatie, afdeling en team nodig? In welke rollen komen medewerkers het beste tot hun recht?

Om als organisatie goed te kunnen blijven functioneren in het steeds sneller veranderende speelveld,  is het nodig dat de professionele rollen en talenten van medewerkers daarop aansluiten. Bijvoorbeeld financial controllers bij een zorgverzekeraar die door veranderingen in het speelveld van de zorg ook een adviserende rol moeten kunnen vervullen of medewerkers in de zorg die ook een coachende of regierol gaan vervullen in zelfsturende teams.

Het ontwikkelen van de benodigde rollen en competenties in combinatie met talenten van medewerkers en het minder uitgaan van alleen functie-eisen, maken dat een organisatie beter kan inspelen op externe ontwikkelingen en behoeften van klanten en andere partijen. Het maakt ook dat medewerkers het beste uit zichzelf kunnen halen.

Het ontwikkeltraject of programma professionele rollen

Een traject of programma gericht op het ontwikkelen van professionele rollen en talenten bevat globaal de volgende onderdelen:

Bewustwording en betekenisgeving: Waar sta je als medewerker en team of afdeling nu, wat heb je al in huis en wat heb je nog nodig aan professionele rollen gezien de uitdagingen waar de organisatie voor staat? Welke ruimte krijg je en neem je? Welke rollen vervul je eigenlijk al maar zijn niet expliciet? Hoe verhouden verschillende rollen zich tot elkaar? Is er spanning tussen de rolinvulling door de medewerkers en de invulling die de organisatie verwacht en hoe gaan we daar vervolgens mee om? En ook: match met persoonlijke ambitie, visie, kwaliteiten en ontwikkelpunten.

Realisatie: input voor concreet ontwikkelplan op individueel en team of afdelingsniveau.

Vorm: werkconferentie, workshops in kleine groepen, begeleide intercollegiale intervisiesessies, werken met praktijkcasussen, e.a.

Benieuwd naar wat dit voor jouw organisatie, afdeling of team kan betekenen? Neem dan contact met mij op.

Competentieontwikkeling met de dialoogkubus

Welke principes en competenties staan centraal in het functioneren van leidinggevenden en medewerkers in jouw organisatie om hét verschil te kunnen maken naar hun doelgroepen?

Ik begeleid organisaties bij het boven water krijgen en in de praktijk brengen van deze principes en competenties. Dit doe ik door een praktisch ‘instrument’ op maat te ontwikkelen dat medewerkers zelf in kunnen zetten: de dialoogkubus. Deze bevat krachtige en prikkelende sets kaarten met vragen om met collega’s een gesprek aan te gaan over principes en competenties die volgens hen centraal moeten staan in hun functie om het verschil te (blijven) maken. En ook: hoe men daar nu mee bezig is, wat kan worden versterkt, op welke wijze e.a. Het houdt medewerkers scherp en brengt beweging bij veranderingen in de organisatie en de omgeving. Gemakkelijk in te zetten tijdens bijvoorbeeld werkoverleg of andere (informele) bijeenkomsten.

Benieuwd naar wat dit voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met mij op.