Teamcoaching

managementHet doel  van teamcoaching is de effectiviteit van een team als geheel te vergroten. Onderwerpen voor teamcoaching kunnen zijn: gedeelde focus op visie en teamdoelen; verbeteren van de sfeer, samenwerking en communicatie (o.a. open communicatie, feedback) binnen het team; benutten van elkaars kwaliteiten en diversiteit of komen tot een heldere rolverdeling.

Elk team heeft een ingesleten cultuur en interactiepatronen. Elk team maakt ook een ontwikkelingsfase door, van een team dat net is ontstaan en dat nog geen onderlinge samenhang heeft, naar een team dat in de volwassen fase zelfstandig  werkt en elkaars kwaliteiten optimaal benut. In teams kunnen er ook zaken ‘onder de oppervlakte’ spelen. Al deze elementen beïnvloeden het functioneren van een team.

Het teamcoachingstraject

In verschillende sessies maak ik het teamfunctioneren op een constructieve manier bespreekbaar, door het gezamenlijk reflecteren op de interactie in de hier-en-nu situatie van de coachingssessie en het effect daarvan. Hiervoor zet ik werkvormen in die de interactie en gedrag in het team zichtbaar maken.  Zo verkennen we ondermeer de patronen in het team, de onderlinge communicatie, de individuele rollen en bijdragen in het team en de manier van samenwerken. Het team leert dan van zijn eigen gedrag, onderliggende overtuigingen en hoe zijn functioneren te verbeteren.

Ik coach teams vanuit een waarderende en onderzoekende houding, prikkelend en confronterend wanneer dat nodig is.

Andere mogelijkheden teamcoaching

Staat je team voor een verandering, bijvoorbeeld een andere manier van werken of een visieontwikkeling of is er net een nieuw team ontstaan?

Ik begeleid teams daarbij met werkvormen die helpen elkaars kwaliteiten, vaardigheden, drijfveren, ambities en zienswijzen op verrassende en krachtige manier inzichtelijk te maken. Kern van deze aanpak is dat het uitgaat van de kracht en mogelijkheden van het team en het handvatten biedt om vragen te stellen die prikkelend zijn en om andere invalshoeken op te zoeken. Het biedt een krachtige start voor bijvoorbeeld visieontwikkeling, het zo goed mogelijk benutten van de kwaliteiten in het team of oplossingen te genereren voor een vraagstuk.

Benieuwd naar wat dit voor jou team kan betekenen? Neem dan contact met mij op.

Werkwijze teamcoaching

Teamcoaching begint met een zorgvuldige probleemanalyse. In de intakefase met de opdrachgever besteed ik hier uitgebreid aandacht aan. Naast het gesprek met de opdrachtgever (leidinggevende, teamleider e.d.) geeft het bijwonen van een vergadering of het volgen van het werkproces al veel inzicht in de ontwikkelingsfase van het team en van knelpunten die spelen. Met name bij lage teambetrokkenheid stel ik voor om ook een intake met het team te doen. De ervaring is dat dit de betrokkenheid en eigenaarschap bij het team vergoot.

Op basis van de intake worden doelen voor teamcoaching geformuleerd en stel ik daarbij een aanpak voor en het aantal benodigde sessies. Aan het einde evalueren we het traject en bespreken we hoe de resultaten van de teamcoaching geborgd kunnen worden.

Over het algemeen is een traject van ongeveer 3 tot 5 sessies voldoende om de doelstellingen van de teamcoaching te realiseren. Dit is mede afhankelijk van de doelstellingen van de coaching.

Benieuwd naar wat dit voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met mij op.